Ubezpieczenie na życie

Czym jest ubezpieczenie na życie ?

Wielu ludzi w biurze doradców ubezpieczeniowych ADF Biała Podlaska zadaje pytania: „czy warto kupić ubezpieczenie na życie?” oraz „jak je mądrze wybrać?” Wiemy, że to ważne i dość trudne kwestie, dlatego po kolei wyjaśniamy wszystkie wątpliwości związane z tą formą zabezpieczenia finansowego. Wskażemy również, na co warto zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji, tak by inwestycja przyniosła jak najwięcej korzyści.

Co to jest ubezpieczenie na życie?

Ogromny wybór ofert na rynku może przyprawiać o ból głowy, dlatego uporządkujmy podstawowe wiadomości. Ubezpieczenie na życie to polisa, która w przypadku śmierci ubezpieczonego ma na celu finansowe wsparcie jego bliskich, ale nie tylko – celem ubezpieczenia na życie jest także ochrona zdrowia i życia ubezpieczonego. Wypłatę świadczenia możesz otrzymać ponadto w razie osiągnięcia określonego wieku czy doznania uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego zdarzenia.

Jak działa ubezpieczenie na życie?

Mechanizm jest prosty – osoba, która wykupiła polisę w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, płaci ustaloną, miesięczną składkę. W przypadku śmierci wierzyciel wypłaca świadczenie określone w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia). Kto może wykorzystać polisę na życie? Do wypłaty odszkodowania uprawnione są osoby wskazane precyzyjnie w umowie i nie muszą to być osoby spokrewnione z ubezpieczonym. Jeśli nie wskazał on konkretnych osób, środki wypłacane są osobom w kolejności dziedziczenia:

 • współmałżonek,
 • dzieci,
 • wnuki,
 • rodzice,
 • rodzeństwo.

Można uposażyć także: przyjaciół, fundację, organizację pożytku społecznego oraz bank.

Co dzieje się z polisą po śmierci ubezpieczonego?

Osoba uposażona może przekazać środki z polisy na życie na dowolny cel. Pokryją one np. koszty pogrzebu lub zostaną wykorzystane na leczenie, edukację dla dzieci czy spłatę zobowiązań. W przypadku polisy mieszanej, gdzie składka była dzielona na część ochronną i część oszczędnościową bądź inwestycyjną, oprócz świadczenia dziedziczone są oszczędności lub środki inwestycyjne.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie na życie?

Polecamy wykupić ubezpieczenie na życie, ponieważ znane nam są liczne przypadki, kiedy to rodzina nagle została bez środków do życia. Polisa jest szansą na zabezpieczenie przyszłości finansowej bliskich osób, np. małżonka i dzieci – świadczenie gwarantowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe zapewni im stabilność finansową w trudnej sytuacji.

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Mamy nadzieję, że masz już świadomość tego, że warto ubezpieczyć się na życie. W razie pytań lub wątpliwości zawsze służymy radą w biurze Biała Podlaska. Każda osoba ma swoją historię, której wysłuchamy życzliwie i ze zrozumieniem, w klimacie dyskrecji oraz zaufania. Sprawdźmy teraz, co obejmuje ubezpieczenie na życie – dzięki temu dowiesz się jak optymalnie wykorzystać ten instrument finansowy.

Ubezpieczenia na życie dzielimy na polisy:

 • na życie lub zdrowie,
 • terminowe i bezterminowe,
 • indywidualne i grupowe.

Indywidualna polisa na życie w podstawowej wersji zapewnia ochronę bliskim na wypadek Twojej śmierci. Gwarantuje ona wypłatę środków osobom uposażonym, czyli zgłoszonym do ubezpieczenia.

Przed wyborem ubezpieczenia zastanów się, czy najwięcej poczucia bezpieczeństwa dałaby Ci możliwość wsparcia finansowego w razie poważnego zachorowania, czy obawiasz się najbardziej tego, że przez problemy zdrowotne nie będziesz mógł wykonywać swojej pracy zarobkowej. W ADF Biała Podlaska wysłuchamy Cię i zaproponujemy odpowiednią ofertę; wybierzemy również ubezpieczyciela, który daje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia na życie o dodatkową ochronę, tak aby obejmowało ono też inne sytuacje, wywołujące w Tobie największy niepokój. W biurze ADF w Białej Podlaskiej najczęściej spotykamy się z rozszerzeniami dotyczącymi zwrotu kosztów lub wypłaty świadczenia w przypadku:

 • hospitalizacji,
 • operacji chirurgicznej,
 • poważnego zachorowania,
 • zdiagnozowania nowotworu,
 • narodzin dziecka,
 • uszkodzenia ciała,
 • inwalidztwa,
 • czasowej lub trwałej niezdolności do pracy,
 • zgonu członka rodziny, np. małżonka.

Każde rozszerzenie wpływa rzecz jasna na wysokość składki, dlatego decyzja ta powinna być skrupulatnie przemyślana. Po więcej informacji zapraszamy do biura doradców ubezpieczeniowych ADF w Białej Podlaskiej. Posiadamy szeroką bazę towarzystw ubezpieczeniowych i wieloletnie doświadczenie, które pozwolą nam dobrać optymalny zakres ochrony i wysokość składki do indywidualnych potrzeb.

Kto może wykupić polisę na życie?

Umowę na ubezpieczenie może zawrzeć każdy, kto spełnia określone przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe kryterium wiekowe, np. 60 lat. Produkt ten jest przeznaczony dla osób pełnoletnich.

Kto może wykupić polisę na życie?

To najczęściej zadawane pytanie podczas pierwszej rozmowy w naszej placówce w Białej Podlaskiej. Trzeba przyznać, że jest to istotne kryterium, ze względu na potencjalnie długi czas opłacania składki. Przy wyborze oferty nie można jednak kierować się wyłącznie ceną. Istnieje wiele parametrów, które musisz rozważyć przy podejmowaniu decyzji, jak np.:

 • czas trwania umowy,
 • zakres ochrony,
 • suma ubezpieczenia,
 • wyłączenia odpowiedzialności,
 • karencja,
 • możliwe rozszerzenia,
 • opinie o towarzystwie ubezpieczeniowym.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje ubezpieczenie na życie. Wpływ na cenę mają przede wszystkim:

 • suma ubezpieczenia – im wyższa kwota zapisana w polisie, tym droższa składka ubezpieczenia,
 • wybrany zakres ochrony – im szerszy, tym wyższa składka,
 • okres ubezpieczenia – polisę na życie kupuje się na co najmniej rok. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują produkty zabezpieczające przez dłuższy okres, a nawet bezterminowo. Składkę możesz opłacać jednorazowo lub kwartalnie/miesięcznie wg uznania,
 • wiek – im jesteś starszy, tym wyższe składki zostaną Ci zaproponowane,
 • stan zdrowia oraz historia chorób – jeżeli cierpisz na przewlekłą chorobę czy jesteś obciążony genetycznie ryzykiem poważnego zachorowania, Twoja składka również będzie wyższa,
 • charakter wykonywanej pracy – wiele zawodów, np. górnik, strażak czy policjant, zaliczanych jest do tzw. grupy podwyższonego ryzyka. Osoby je wykonujące muszą liczyć się z droższym ubezpieczeniem,
 • wyczynowe uprawianie sportu.

Jeżeli intensywnie trenujesz, jesteś narażony na kontuzje, a więc za ubezpieczenie zapłacisz więcej.

Najlepsze ubezpieczenie na życie to takie, które jest maksymalnie dopasowane do indywidualnej sytuacji, priorytetów oraz stylu życia ubezpieczonego. Wybierając w ADF Biała Podlaska ubezpieczenie na życie, nie cennik będzie najważniejszym dokumentem w analizie, lecz stosunek ceny do wybranego zakresu ubezpieczenia.

Wyłączenia od ubezpieczenia na życie

Wszystkie wyłączenia odpowiedzialności są wyszczególnione w dokumencie OWU – mogą różnić się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego. Odmówi ono wypłaty świadczenia w następujących przypadkach:

 • samobójstwo – usiłowanie lub popełnienie,
 • umyślne przestępstwo i samookaleczenie,
 • działania wojenne, zamach terrorystyczny,
 • śmierć w związku ze skażeniem radioaktywnym bądź katastrofą nuklearną,
 • czynny i dobrowolny udział w strajku lub bójce,
 • śmierć na skutek zatrucia alkoholem, zażycia narkotyków, środków odurzających lub innych środków farmakologicznych nieprzypisanych przez lekarza.

Dodatkowo ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności za:

 • zdarzenia spowodowane umyślnie lub wynikające z rażącego niedbalstwa,
 • błędy w sztuce lekarskiej,
 • eksperymenty medyczne,
 • nieprzestrzeganie zaleceń lekarza,
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
 • wady wrodzone o charakterze dziedzicznym, choroby umysłowe lub zaburzenia psychiczne oraz choroby zawodowe,
 • uprawianie sportów w miejscach niedozwolonych,

amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka

Na jaką kwotę warto się ubezpieczyć?

jaka kwota wg Ciebie zapewni odpowiednią pomoc Twoim bliskim. Ubezpieczenie na życie gwarantuje świadczenia zgodne z zadeklarowaną sumą ubezpieczenia. Do wyboru optymalnej wartości, na jaką chcesz się ubezpieczyć, przyda się rozpatrzenie kilku ofert oraz porównanie ich ze sobą. Minimalna kwota ubezpieczenia to 100 000 zł. W towarzystwach takich jak: ERGO Hestia, Prudential, Generali czy Allianz, składka najczęściej wynosi od 50 do 100 zł – dla takiej składki suma ubezpieczenia waha się od 22 000 do nawet 500 000 zł – różnice są więc znaczące. Zachęcamy do odwiedzenia naszego biura w Białej Podlaskiej, gdzie posiadamy najszerszą bazę partnerów i znajdziemy wśród nich ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach.

Jak wykupić polisę?

Polisę na życie można wykupić szybko i wygodnie w biurze doradców ubezpieczeniowych ADF w Białej Podlaskiej. Bezpośrednie spotkanie to gwarancja fachowej i kompleksowej obsługi. Gdy poznamy Twoje oczekiwania co do produktu oraz możliwości finansowe, skomponujemy idealny pakiet, który zaoferuje Ci pełen komfort. Przed wizytą przygotuj jedynie dowód osobisty. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wymaga przedstawienia wyników badań lekarskich ani też żadnych potwierdzeń czy zaświadczeń od pracodawcy.

Ubezpieczenie na życie pod kredyt

Niektóre banki wymagają wykupienia ubezpieczenia na życie przy kredycie hipotecznym, lecz nie zawsze. Dla komfortu i bezpieczeństwa swojego i Twoich najbliższych, dobrym pomysłem jest skorzystanie z ubezpieczenia na życie pod kredyt. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują również polisę na życie do kredytu hipotecznego – to dodatkowe zabezpieczenie w sytuacji, gdy na skutek nieprzewidzianych zdarzeń ubezpieczony nie jest w stanie spłacać rat kredytu. Wraz ze śmiercią kredytobiorcy dług nie znika – obowiązek spłacania rat spada na spadkobierców zmarłego. Świadczenie, które zostaje wówczas wypłacone zgodnie z indywidualnymi zapisami umowy to duża pomoc dla bliskich ubezpieczonego. Umowy oferowane przez bank jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego często wiążą się z wysokimi składkami, dlatego zyskasz więcej, decydując się na samodzielne znalezienie polisy na życie. W ADF Biała Podlaska jesteśmy przygotowani na to, by pomóc Ci w jak najszerszym zakresie. Porównamy kilkadziesiąt ofert, doradzimy oraz pomożemy w formalnościach. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy zdobytej przez lata praktyki!

ADF DORADCY UBEZPIECZENIOWI

Pomagamy zadbać o dobre ubezpieczenie na życie.

Przy wyborze ubezpieczeń życiowych służymy pomocą zarówno osobom fizycznym jak i  firmom. Z naszej bardzo szerokiej oferty pomagamy wybrać tą najlepiej dostosowaną do Państwa potrzeb.