Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenie firmowe

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem – na właścicielu firmy ciąży odpowiedzialność za: pracowników, towary, sprzęt, samochody, urządzenia, a także pozostały majątek firmy – posiadanie ubezpieczenia firmowego jest zatem niewątpliwą korzyścią dla każdego przedsiębiorcy. Zapraszamy do biura ADF Biała Podlaska oraz doboru firmowego ubezpieczenia mienia w zakresie, który będzie odpowiadał Twoim indywidualnym potrzebom.

Czym jest ubezpieczenie OC firmy?

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może zapewniać przedsiębiorcy ochronę przed roszczeniami od osób trzecich. Na czym dokładnie polega ubezpieczenie OC działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie firmy skierowane jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które rozliczają się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. OC dla firm ma na celu zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, jak i przejęcie odpowiedzialności finansowej za niewłaściwe wykonanie usługi czy też niewywiązanie się z zawartej umowy oraz za szkody wynikające z naruszenia prawa. Jeżeli na przykład przedsiębiorca lub jego pracownik wyrządzi szkodę w związku z prowadzoną działalnością, odszkodowanie osobie poszkodowanej wypłaci towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zgodnie z przepisami prawa, ubezpieczenie firmy jest dobrowolne, jednak zdarza się, że kontrahenci wymagają tego rodzaju zabezpieczenia przy okazji zawierania większych lub bardziej ryzykownych kontraktów – jest to dość istotne narzędzie, często wykorzystywane w obrocie gospodarczym. W ADF Biała Podlaska proponujemy ubezpieczenie firmy zarówno prowadzącej działalność handlową i usługową, jak i produkcyjną. Każda firma ma swoją specyfikę, dlatego zakres ubezpieczenia może się znacznie różnić w ramach jednego zakładu ubezpieczeń. Warto więc skorzystać z wiedzy specjalistów na rynku ubezpieczeń firmowych w Białej Podlaskiej – ADF od lat dokłada wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Co warto ubezpieczyć w firmie?

Wyróżniamy następujące obszary kompleksowej oferty ubezpieczenia:

 • firmowe ubezpieczenie mienia, budynków, lokali, maszyn, urządzeń od zdarzeń losowych: dym, sadza, grad, huragan, lawina, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, wybuch, zalanie itp.,
 • ubezpieczenie majątku firmy od kradzieży lub aktów wandalizmu,
 • ubezpieczenie przedmiotów szklanych jak: szyby okienne, gabloty reklamowe, lustra, kabiny – od pęknięcia i stłuczenia,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka, np. uszkodzenia czy utraty danych,
 • odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem działalności, dotycząca naprawienia szkód wynikłych z niedbalstwa lub zaniechania, np. nieodśnieżony chodnik przed firmą,
 • ubezpieczenie na produkt w przypadku jego wady i powstałej w związku z nim szkody dla konsumenta,
 • OC kontraktowe – odpowiedzialność za wadliwe wykonanie usługi lub niewywiązanie się z warunków umowy.

Każdą ofertę ubezpieczenia firmy, jaką otrzymasz w naszej placówce w Białej Podlaskiej, wyróżnia zakres dostosowany do potrzeb klienta. Aby przygotować ofertę, potrzebujemy dokładnych informacji o miejscu pracy, branży i jej specyfiki, stanu zatrudnienia i możliwego ryzyka w ciągu dnia pracy – wówczas nasz doradca będzie w stanie przygotować wyjątkową ofertę w Białej Podlaskiej szybko i bez zbędnych formalności.

W zależności od zakresu i profilu działalności, należy zastanowić się nad tym, czy mienie znajdujące się na wyposażeniu i w użytku przedsiębiorstwa nie pozostaje narażone na ryzyko. Jaki zakres ubezpieczenia mienia firmy jest zatem optymalny dla przedsiębiorców? Co poza kradzieżą, pożarem i innymi zdarzeniami losowymi możesz ubezpieczyć? Oto najczęstsze przykłady z praktyki naszego biura w Białej Podlaskiej:

 • budynki i inne nieruchomości,
 • maszyny, urządzenia i inne wyposażenie,
 • mienie pracowników firmy,
 • środki obrotowe,
 • flota,
 • wartości pieniężne,
 • towar w transporcie,
 • sprzęt elektroniczny,
 • straty finansowe wynikające z przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Kiedy przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania OC?

Niektóre zawody lub rodzaje działalności zostały zobligowane na mocy przepisów prawa do zawarcia umowy ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej. Są to między innymi:

 • komornicy sądowi,
 • adwokaci i radcowie prawni,
 • notariusze,
 • doradcy podatkowi,
 • podmioty usługowe prowadzące księgi rachunkowe,
 • architekci i inżynierowie budownictwa,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • organizatorzy imprez masowych.

Jak ubezpieczyć pracowników firmy?

Jeśli tego typu pytania zaprzątają Twoją głowę, skieruj swoje kroki do biura ADF Biała Podlaska. Nasz przedstawiciel pomoże Ci dobrać odpowiedni produkt i dopasować jego warunki do Twoich oczekiwań!

O ubezpieczeniu pracowników powinien pomyśleć każdy pracodawca, który chce, by rotacja pracownicza była mniejsza. Warto też zaoferować ubezpieczenie pracownikom, których chcesz zatrzymać. Pamiętaj, że ubezpieczenie pracowników to polisa grupowa, dlatego nie można nią objąć pojedynczych osób. Zanim podpiszesz umowę, zastanów się też, czego oczekujesz od ubezpieczenia pracowniczego. Rynek oferuje różne polisy dla firm, dlatego trzeba uświadomić sobie jakie są Twoje wymagania wobec tego instrumentu.

Jak wybrać korzystne ubezpieczenie firmy?

Dobre ubezpieczenie firmy musi być dopasowane do jej potrzeb, dlatego w naszym biurze ADF Biała Podlaska proponujemy różne produkty, by dostosować dane ubezpieczenie do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i zaproponować odpowiedni zakres ochrony pracowników. Ubezpieczenie firmy dla mikro przedsiębiorstw powinno także charakteryzować się prostotą w jego zakupie – oferta powinna być zrozumiała dla klienta i transparentnie przygotowana. Zawsze angażujemy klienta w proces konfigurowania polisy, stąd przebiega on sprawnie i szybko. W biurze ADF Biała Podlaska wymagamy minimum formalności, ponieważ komfort klienta jest dla nas najważniejszy. Wspólnie przyglądniemy się ubezpieczycielom w zakresie istotnych zalet i wad danej oferty – z nami nie musisz martwić się o to, jak ubezpieczyć pracowników. Wszystko załatwisz na miejscu, w maksymalnie krótkim czasie!

Ubezpieczenie floty i inne ubezpieczenia transportowe

Prowadzisz działalność związaną z transportem lub spedycją? Zastanów się nad wyborem odpowiedniego ubezpieczenia transportowego. Podchodzisz też odpowiedzialnie do swojego biznesu? Skontaktuj się z nami! Warto wybrać odpowiednie ubezpieczenie floty, by chronić firmę i towary przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

Co to jest ubezpieczenie floty?

Flota pojazdów stanowi mienie firmy, które jak każdy samochód, podlega obowiązkowi ubezpieczenia, jednakże przedsiębiorstwo posiadające dużo pojazdów nie musi ubezpieczać każdego z nich osobno. Najczęściej ubezpieczenie floty obejmuje 10-20 pojazdów. Z ubezpieczenia floty korzystają zarówno firmy posiadające własne floty samochodowe, jak i zarządzające flotami innych podmiotów – najbardziej przydatne jest ono dla firm transportowych i spedycyjnych, gdyż w ich przypadku poziom odpowiedzialności jest ogromny. W ramach jednej umowy możesz ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy wraz z wyposażeniem. Oto z czego możesz skorzystać w ramach firmowego ubezpieczenia mienia w postaci samochodów:

 • odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • Zielona Karta,
 • ochrona prawna,
 • Autocasco (AC),
 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie Assistance,
 • ubezpieczenie szyb, opon itp.

Jeśli masz problem z wyborem lub boisz się przepłacić, zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Białej Podlaskiej. Nasi doświadczeni doradcy w zaledwie kilka minut porównają oferty kilkudziesięciu towarzystw oraz pomogą dopasować najlepsze ubezpieczenie floty do Twojej firmy!

Każdą ofertę ubezpieczenia firmy, jaką otrzymasz w naszej placówce w Białej Podlaskiej, wyróżnia zakres dostosowany do potrzeb klienta. Aby przygotować ofertę, potrzebujemy dokładnych informacji o miejscu pracy, branży i jej specyfiki, stanu zatrudnienia i możliwego ryzyka w ciągu dnia pracy – wówczas nasz doradca będzie w stanie przygotować wyjątkową ofertę w Białej Podlaskiej szybko i bez zbędnych formalności.

Ubezpieczenie przewoźnika

Ubezpieczenie przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów w ruchu drogowym na terenie kraju lub poza jego granicami. Każdy przewoźnik jest na podstawie prawa zobowiązany do posiadania ważnej polisy OC i do pokrycia strat w przewożonym towarze. Ubezpieczenie przewoźnika w transporcie jest ochroną finansową na wypadek uszkodzenia towaru. Przedmiotem ubezpieczenia w transporcie jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w trakcie dostawy przesyłki, takie jak:

 • szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej,
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

Warto też zaznaczyć, że towarzystwo wypłaci odszkodowanie, jeżeli do uszkodzenia, utraty towaru lub szkody finansowej doszło z winy przewoźnika – nie ponosi on odpowiedzialności za utratę towaru z przyczyn niezależnych od niego. Co prawda ubezpieczenie przewoźnika jest dobrowolne, jednak do naszego biura ADF w Białej Podlaskiej przychodzą właściciele firm transportowych, którzy wiedzą, że posiadanie ubezpieczenia zdecydowanie ułatwia współpracę oraz zmniejsza ryzyko prowadzonej działalności.

Ubezpieczenie przewoźnika możesz rozszerzyć o odpowiedzialność cywilną za:

 • przewóz materiałów niebezpiecznych,
 • szkody powstałe wskutek rabunku,
 • szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.,
 • utratę lub uszkodzenia kontenera.

Jeżeli zajmujesz się głównie spedycją krajową, potrzebujesz ubezpieczenia przewoźnika w ruchu krajowym, natomiast gdy transportujesz towary do innych krajów, zdecyduj się na ubezpieczenie przewoźnika w ruchu międzynarodowym.

Zyski z ubezpieczenia firmy

Firmowe ubezpieczenie mienia pozwala osobom prowadzącym działalność poczuć się bezpieczniej – w razie nieszczęśliwego zdarzenia czy niespodziewanego wypadku, mogą one liczyć na finansowe wsparcie. Ochrona majątku przedsiębiorcy zdejmuje ciężar troski o dobytek firmy i pozwala efektywniej ulokować energię, środki oraz czas. Zdarzenia losowe powodujące często ogromne szkody dla firmy, mogą niekiedy doprowadzić nawet do jej upadku, dlatego ubezpieczenie firmowe znacząco przyczynia się do poprawy tej sytuacji. Zapraszamy do biura doradców ubezpieczeniowych ADF w Białej Podlaskiej, gdzie wspólnie wypracujemy optymalne dla Ciebie warunki firmowego ubezpieczenia mienia, pracowników oraz przewozu.

Firmowe ubezpieczenie mienia pozwala osobom prowadzącym działalność poczuć się bezpieczniej – w razie nieszczęśliwego zdarzenia czy niespodziewanego wypadku, mogą one liczyć na finansowe wsparcie. Ochrona majątku przedsiębiorcy zdejmuje ciężar troski o dobytek firmy i pozwala efektywniej ulokować energię, środki oraz czas. Zdarzenia losowe powodujące często ogromne szkody dla firmy, mogą niekiedy doprowadzić nawet do jej upadku, dlatego ubezpieczenie firmowe znacząco przyczynia się do poprawy tej sytuacji. Zapraszamy do biura doradców ubezpieczeniowych ADF w Białej Podlaskiej, gdzie wspólnie wypracujemy optymalne dla Ciebie warunki firmowego ubezpieczenia mienia, pracowników oraz przewozu.

ADF DORADCY UBEZPIECZENIOWI

Zadbaj o bezpieczny plan na życie

Świadczymy pomoc w wyborze ubezpieczeń zarówno tych dla obób fizycznych oraz firm. Nasza ofert jest szeroka i dostosowana do Państwa potrzeb.