Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie pojazdów OC/AC

Ubezpiecz samochód online - wypełnij formularz a otrzymasz ofertę najszybciej jak to możliwe

  OC

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  AC

  Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów

  Assistance

  Pomoc w czasie podróży

  NNW

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  ADF Doradcy Ubezpieczeniowi to najlepszy wybór jeśli poszukujesz pomocy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolnym ubezpieczeniem obejmującym zdarzenia wskutek których osoba ubezpieczona doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku wariantu komunikacyjnego NNW, osobami objętymi ubezpieczeniem są: kierowca oraz pasażerowie pojazdu.

  Wybierając dowolny pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC) warto sprawdzić, czy dostępny w pakiecie lub za dopłatą jest wariant z NNW w celu zapewnienia podróżującym pełnej ochrony w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie Polski i innych krajów europejskich. 

  Czym jest ubezpieczenie NNW komunikacyjne?

  NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków) to rodzaj dobrowolnego ubezpie obejmującego życie i zdrowie osób znajdujących się w pojazdach. Obejmuje ono szkody poniesione w wyniku wypadku drogowego i innych zdarzeń komunikacyjnych

  Warto wspomnieć, że ubezpieczenie NNW nie działa jedynie kiedy auto jest w ruchu. Ochroną jestesmy objęci również w przypadku wysiadania / wsiadania do samochodu, podczas przebywania w aucie podczas postoju oraz podczas naprawy pojazdu w trasie.

  Dlaczego właściwie potrzebujemy NNW? W wyniku zajść drogowych, których skutkiem jest uszczerbek na zdrowiu musimy liczyć się często z licznymi kosztami. Konsekwencjami wypadków mogą być:

  – koszty leczenia,

  – rehabilitacji,

  – konsultacji lekarskie,

  – specjalistyczne zabiegi,

  – konieczności przekwalifikowania zawodowego,

  Niekiedy także, wypadek drogowy może doprowadzić do trwałej utraty zdolności do pracy.

  Podane przypadki wykraczają często poza możliwości finansowe przeciętnego Polaka. Aby uniknąć poważnych kosztów leczenia, rehabilitacji i potencjalnej utraty wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy, warto zabezpieczyć się na ewentualność wykupując polisę NNW.

  Jakie są różnice w ofertach NNW?

  Decydując się na zakup ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków musimy koniecznie sprawdzić dwa kluczowe czynniki: sumę ubezpieczenia oraz zakres przypadków objętych ubezpieczeniem. Najtańsze, dodatkowe ubezpieczenia NNW w pakietach z OC są często niewystarczające pod względem sumy ubezpieczenia i nie pokrywają podstawowych potrzeb jak choćby koszty długotrwałego leczenia czy utraty zysków z tytułu niezdolności do pracy.

  Suma ubezpieczenia, to górna granica odpowiedzialności. Innymi słowy to maksymalna kwota jaką otrzymasz w przypadku wystąpienia zajść od, których jesteś ubezpieczony/a w ramach polisy NNW.

  Towarzystwa takie jak mtu24.pl oferują NNW z sumą ubezpieczenia 15 tys zł. Dla porównania są również oferty takich towarzystw jak Generali, gdzie suma ubezpieczenia sięga 100 000 zł.

  Wysokość sumy ubezpieczenia nie jest jednak jedynym istotnym czynnikiem wpływającym na ofertę NNW. Warto również dokładnie spojrzeć jakiej pomocy możemy oczekiwać od ubezpieczyciela i od czego jesteśmy ubezpieczeni.

  Popularne elementy składowe oferty NNW

  Ochrona po leczeniu
  Po nieszcześliwym wypadku, twój ubezpieczyciel zwraca koszt:
  • leczenia (np. wizyt, leków, rehabilitacji),
  • zakwaterowania na czas rehabilitacji lub zakwaterowania osoby bliskiej (na czas Twojego pobytu w szpitalu),
  • naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych.
  Wsparcie po pobycie w szpitalu
  Po odbyciu leczenia w szpitalu, twój ubezpieczyciel pokrywa koszt:
  • każdego dnia pobytu w szpitalu,
  • rekonwalescencji po pobycie w szpitalu,
  • operacji (często również operację plastyczną),
  • pobytu na oddziale intensywnej terapii.
  Pomoc w przypadku niezdolności do pracy
  Nawet w przypadku czasowej niezdolności do pracy, ubezpieczyciel będzie w stanie zrekompensować Twoją stratę wynagrodzenia. Otrzymasz pieniądze za każdy dzień Twojej niezdolności do wykonywania obowiązków pracowniczych. Należy zaznaczyć, że podane powyżej elementy polisy NNW mogą różnić się pomiędzy ofertą różnych towarzystw. Aby poznać szczegóły warto omówić ofertę ubezpieczenia NNW z agentem ubezpieczeniowym. W tym celu zapraszamy do placówki ADF Doradcy ubezpieczeniowi w Białej Podlaskiej.

  Ile kosztuje ubezpieczenie komunikacyjne NNW?

  Koszt ubezpieczenia NNW w wariancie komunikacyjnym zależy zarówno od wysokości sumy ubezpieczenia, elementów składowych w ofercie oraz specjalnych rozszerzeń jak choćby ramy terytorialne (część towarzystw chce dopłaty w przypadku rozszerzenia granic ochrony poza terytorium Polski).

  Ubezpieczenie NNW najczęściej występuje w pakiecie z ubezpieczeniem obowiązkowym OC a jego cena waha się od 500 zł do nawet 1000 zł w skali roku (ceny za OC+NNW).

  Aby poznać dokładne kwoty należy zasięgnąć informacji u doradcy ubezpieczeniowego lub samodzielnie przeprowadzić proces wyceny NNW na stronie towarzystwa ubezpieczeniowego.

  Ile kosztuje ubezpieczenie komunikacyjne NNW?

  Istnieją przypadki, w których ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od wypłacenia odszkodowania z tytułu polisy NNW. Takie wyłączenia odpowiedzialności mają miejsce w przypadku:

  • gdy wypadek został spowodowany umyślnie,
  • gdy wypadek został spowodowany przez osobę bez uprawnień do kierowania pojazdem,
  • gdy wypadek został spowodowany podczas popełniania przestępstwa,
  • gdy do wypadku doszło podczas rajdu lub wyścigu,
  • gdy szkoda powstała w wyniku działań wojennych i ataków terrorystycznych,
  • gdy szkoda powstała w czasie nauki jazdy.
  • gdy szkoda powstała podczas odpłatnego wynajmu pojazdu.

  W każdym OWU znajduje się lista wykluczeń z którą należy się dokładnie zapoznać przed zakupem polisy. Są to przypadki chroniące ubezpieczyciela przed próbą wyłudzenia odszkodowania i narażenia go na stratę finansową.

  Czy NNW kupuje się jedynie na rok?

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przeważnie wykupywane na okres roku łącznie z polisą OC. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby wykupić NNW czasowo po wykupieniu polisy OC. Przykładowo, OC kupiliśmy 1 stycznia a NNW kupujemy po namyśle od 1 lutego.

  ADF DORADCY UBEZPIECZENIOWI

  Zadbaj o bezpieczny plan na życie

  Świadczymy pomoc w wyborze ubezpieczeń zarówno tych dla obób fizycznych oraz firm. Nasza ofert jest szeroka i dostosowana do Państwa potrzeb.